Kontakt

Lisa Lindell
Strateg kvalitet och utveckling, ansvarig för Förnyelsepriset
Telefon: 0498-26 97 62
E-post: lisa.lindell@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Alla vinnarna av Förnyelsepriset 2018

Priser

Priserna delas ut på Förnyelsedagen i följande fem priskategorier.

Under Förnyelsedagen ställer alla nominerade verksamheter ut sina bidrag under en stor mässa. I slutet av dagen delas samtliga priser ut.

Prissumma för samtliga kategorier är 20.000 kronor. Prissumman ska användas till verksamhetsutveckling eller till medarbetarens vidareutveckling.

Förnyelsepriset

Detta pris delas ut till ett utvecklingsarbete som tänkt nytt! Utvecklingsarbeten som vågat testa innovativa metoder, digitalisering eller som genom mod, kreativitet och nyskapande nått oväntade och positiva resultat.

Kvalitetspriset

Detta pris delas ut till ett utvecklingsarbete som genom systematiskt förbättringsarbete  bidragit till ökad kvalitet. Utvecklingsarbeten med en tydlig process och som kan påvisa tydliga resultat i utvärderingen av arbetet. 

Servicepriset 

Det pris delas ut till ett utvecklingsarbete som kan påvisa tydliga förbättringar för sina kunder.

Årets temapris

Tema 2022: Hållbarhet

Publikens pris

Vinnaren av detta pris avgörs genom sms-röstning. Du som medarbetare, förtroendevald och allmänhet är välkommen att rösta på ditt favoritbidrag.
 
Nominerade bidrag kan tävla i flera kategorier men kan enbart vinna i en kategori, plus eventuellt Publikens pris. I samtliga priskategorier värderas samverkan positivt.
 
Temaområdet väljs ut årligen utifrån ett område som regionen särskilt vill stimulera utveckling inom.