Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan
Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Säg vad du tycker

Områdesbestämmelser för del av Öja och Hamra socken - Samråd

P g a försvarsmaktens synpunkter att hela Faludden bör ingå i planområdet gör samhällsbyggnadsförvaltningen en revidering av planområdet och sänder därför ut förslaget till fastighetsägare inom det utökade planområdet.

Förutom den reviderade plangränsen har inga förändringar i förslaget skett.

Samrådstiden förlängs för det utökade området till den 25 september 2017.

Byggnadsnämnden har den 17 maj 2017 uppdragit åt samhällsbyggnadsförvaltningen att samråda med ett förslag till områdesbestämmelser för del av Öja och Hamra socken.

Planområdet ligger vid sock­narna Öjas och Hamras östra kust och gäller de fastigheter som är belägna inom områdesbestämmelsegränsen, se karta i planhandlingarna.

Syftet med planförslaget är att säkerställa försvarsmaktens riksintresse. Områdes­bestämmelserna ska underlätta vid bedömningar i plan- och bygglovsärenden genom att minimera störningar på försvarets känsliga utrustning.

Områdesbestämmelserna innebär att lovplikten generellt utökas till att gälla:

  • för att uppföra, bygga eller på annat sätt ändra ekonomibyggnader och anläggningar för jordbruk, skogsbruk eller liknande näringar, vars byggnadsarea är större än 100 m2 och som avses byggas med stomme och bjälklag i metall.
  • alla radio- och telemaster som kategoriseras som mindre anläggning avsedd endast för en viss fastighet.

Enligt 5 kapitlet plan- och bygglagen (PBL) ska den som upprättar områdesbestäm­melser samråda med de som berörs och har ett väsentligt intresse av förslaget. Syftet med samrådet är dels att förbättra beslutsunderlaget genom att samla in den kunskap och de synpunkter som finns inom det aktuella området, dels att ge de intressenter som berörs insyn i förslaget och möjlighet att påverka det. Underrättelsen om samråd skickas ut till samtliga fastighetsägare inom planområdet

Planhandlingarna finns att se i sin helhet på Region Gotlands hemsida: www.gotland.se/detaljplan samt i entrén hos Region Gotland, Visborgsallén 19 i Visby.

Fastighetsägare ombeds informera eventuella arrendatorer eller annan hyresgäst som berörs.

Den som har synpunkter på förslaget kan framföra dessa skriftligen till Byggnads­nämnden, 621 81, eller via e-post; registrator-bn@gotland.se, senast den 14 augusti 2017. Ange ditt namn, postadress och ärendenummer (BN 2013/1766).

Har du några frågor är du välkommen att ringa planchef Anders Rahnberg, tfn 0498-269378, anders.rahnberg@gotland.se eller planingenjör Lena Beckman, 0498-269397, lena.beckman@gotland.se.

 

Sidan uppdaterad: 18 augusti 2017
Ansvarig för sidan: Lena Beckman

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På www.gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?