Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Brandvärn

På Gotland finns tre brandvärn:

Dalhem - Dalhem Hallvide 147, 622 56 Dalhem

Fårö -  Fårö Stora Gasmora 3820, 624 67 Fårö

Garda - Garde Kulde 535, 623 63 Ljugarn

Antal brandmän och befäl i beredskap/totalt på stationen
0/14

Fordon
Släckbil

Anspänningstid*
Ingen - värnet har ingen beredskap och därmed finns inget krav på inställelsetid.

Statistik över utryckningar 2019
Brand i byggnad 5
Brand ej i byggnad 3
Trafikolycka 7
Automatlarm 1
I väntan på ambulans 7
Övrigt 10

Totalt 33

* Anspänningstid är den tid som brandmännen har på sig från det att larmet går till dess att brandbilen lämnar stationen.

 

Brandbil.

Antal brandmän och befäl i beredskap/totalt på stationen
0/12

Fordon
Släckbil

Anspänningstid*
Ingen - värnet har ingen beredskap och därmed finns inget krav på inställelsetid.

Statistik över utryckningar 2019
Brand i byggnad 2
Brand ej i byggnad 1
Trafikolycka 3
I väntan på ambulans 8
Övrigt 3

Totalt 17

* Anspänningstid är den tid som brandmännen har på sig från det att larmet går till dess att brandbilen lämnar stationen.

 

Brandbil.

Antal brandmän och befäl i beredskap/totalt på stationen
0/12

Fordon
Släckbil

Anspänningstid*
Ingen - värnet har ingen beredskap och därmed finns inget krav på inställelsetid.

Statistik över utryckningar 2019
Brand i byggnad 0
Brand ej i byggnad 3
Trafikolycka 4
I väntan på ambulans 4
Övrigt 15

Totalt 26

* Anspänningstid är den tid som brandmännen har på sig från det att larmet går till dess att brandbilen lämnar stationen.

 

Brandbil.