Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Brandvärn

På Gotland finns tre brandvärn:

Dalhem - Dalhem Hallvide 147, 622 56 Dalhem

Fårö -  Fårö Stora Gasmora 3820, 624 67 Fårö

Garda - Garde Kulde 535, 623 63 Ljugarn

Antal brandmän och befäl i beredskap/totalt på stationen
0/14

Fordon
Släckbil

Anspänningstid*
Ingen - värnet har ingen beredskap och därmed finns inget krav på inställelsetid.

Statistik över utryckningar 2022
Brand i byggnad 7
Brand ej i byggnad 3
Trafikolycka 10
Automatlarm 1
I väntan på ambulans 7
Övrigt 8

Totalt 36

* Anspänningstid är den tid som brandmännen har på sig från det att larmet går till dess att brandbilen lämnar stationen.

 

Brandbil.

Antal brandmän och befäl i beredskap/totalt på stationen
0/12

Fordon
Släckbil

Anspänningstid*
Ingen - värnet har ingen beredskap och därmed finns inget krav på inställelsetid.

Statistik över utryckningar 2022
Brand i byggnad 0
Brand ej i byggnad 0
Trafikolycka 2
I väntan på ambulans 5
Övrigt 2

Totalt 9

* Anspänningstid är den tid som brandmännen har på sig från det att larmet går till dess att brandbilen lämnar stationen.

 

Brandbil.

Antal brandmän och befäl i beredskap/totalt på stationen
0/12

Fordon
Släckbil

Anspänningstid*
Ingen - värnet har ingen beredskap och därmed finns inget krav på inställelsetid.

Statistik över utryckningar 2022
Brand i byggnad 4
Brand ej i byggnad 3
Trafikolycka 2
I väntan på ambulans 2
Övrigt 7

Totalt 18

* Anspänningstid är den tid som brandmännen har på sig från det att larmet går till dess att brandbilen lämnar stationen.

 

Brandbil.