Kontakt

Hemvister:
Igelkotten (start 10/1-2018), tfn:  070-788 80 21   
Ekorren (start 10/1-2018), tfn: 070-788 80 30   
Räven, tfn: 070-788 80 28 
Ugglan, tfn: 070-788 80 23
Kaninen, tfn: 070-788 80 24

Post- och besöksadress:
Förskolan Törnekvior
Greta Arvidssons gata 5
621 37 Visby

Rektor 
Petra Larsson
tfn: 0498 - 26 94 32
E-post: petra.larsson@gotland.se

Bitr rektor:
Gitte Daun
Tfn: 0498 - 29 41 82
E-post: gitte.daun@gotland.se

Skoladministratör:
Inga-Lena Kalmen
Tfn:0498 - 20 41 80
E-post: inga-lena.kalmen@gotland.se

Administration för barnomsorgsansökningar,
scheman, inkomster och fakturor:

E-post: barnomsorg@gotland.se
Tfn: 0498 - 26 34 90

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Så här arbetar vi

Förskolan satsar på ett nytt arbetssätt med både miljö och läroplan i fokus. Personalen kommer att arbeta i öppna arbetslag, där alla vuxna jobbar med alla barn.

Barnen kommer att utgå från hemvister, där de får arbeta tematiskt med läroplanen och hela kroppen och alla sinnen. 

Den 10 januari öppnade de första hemvisterna Ekorren och Igelkotten.

Efterhand vi fyller på med barn kommer vi att öppna de resterande tre hemvisterna Kaninen, Räven och Ugglan.

Vi har ämnesansvariga pedagoger

Några förskollärare har ett särskilt ansvar för ämnesområden utifrån förskolans läroplan (Lpfö 98). Ämnesområdena är:
- Barns språkutveckling
- Naturvetenskap, teknik och matematik
- Uteverksamhet
- Estetisk verksamhet
- Rörelse och drama