Kontakt

Hemvister:
Igelkotten (start 10/1-2018), tfn:  070-788 80 21   
Ekorren (start 10/1-2018), tfn: 070-788 80 30   
Räven, tfn: 070-788 80 28 
Ugglan, tfn: 070-788 80 23
Kaninen, tfn: 070-788 80 24

Post- och besöksadress:
Förskolan Törnekvior
Greta Arvidssons gata 5
621 37 Visby

Rektor 
Petra Larsson
tfn: 0498 - 26 94 32
E-post: petra.larsson@gotland.se

Bitr rektor:
Gitte Daun
Tfn: 0498 - 29 41 82
E-post: gitte.daun@gotland.se

Skoladministratör:
Inga-Lena Kalmen
Tfn:0498 - 20 41 80
E-post: inga-lena.kalmen@gotland.se

Administration för barnomsorgsansökningar,
scheman, inkomster och fakturor:

E-post: barnomsorg@gotland.se
Tfn: 0498 - 26 34 90

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Om förskolan Törnekvior

Förskolan Törnekvior startade sin verksamhet vårterminen 2018.

Förskolan har fem avdelningar inklusive tillagningskök och plats för 100 barn i åldern 1-5 år och pedagoger

Både inne- och utemiljö har utformats med utgångspunkten att stimulera barnen i deras lärande och utveckling. Förskolans gård, en för de mindre barnen och en för de större, är delvis kuperad med bland annat en vattenlek, hinderbana och amfiteater.

Verksamheten har cirka 15 medarbetare som leds av förskolechef med stöd av biträdande förskolechef.