Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hot och våld i nära relationer

För den som utsätts för eller bevittnar hot och våld i nära relationer finns stöd och hjälp att få.

Mer om hot och våld i nära relationer