Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Aktuellt

Under covid -19 håller alkohol och drogrådgivningen öppet för enskilda samtal på mottagningen. Välkommen att kontakta oss!

Alkohol och drogrådgivningen håller öppet för individuella samtal på mottagningen. Det går också bra att ha samtal via telefon eller skype. De flesta av våra grupper är pausade. Kontakta gärna oss för mer information. Med vänlig hälsning personalen på ADR