Kontakt

Regionstyrelseförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se

Caroline Gränefjord 
koncerncontroller
Telefon: 0498-26 95 72
E-post: caroline.granefjord@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Styrmodell och övergripande mål.

Verksamhetsidé och värderingar

Verksamhetsidé

Verksamhetsidén talar om vilket ansvar Region Gotland har. Nedan finns verksamhetsidén för perioden 2016-2023:

"Region Gotland ska utifrån vårt ansvar som kommun, landsting och region leverera kostnadseffektiv välfärd och rättssäker service med hög tillgänglighet, valfrihet och god kvalitet till fast boende, besökare och näringsliv på Gotland. Region Gotland ska vara drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön."

Värderingar

Region Gotlands grundläggande värderingar är delaktighet, förtroende och omtanke. De ringar in ett förhållningssätt som skall visa sig i ord och handling oavsett var man befinner sig i organisationen.