Kontakt

Regionstyrelseförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se

Caroline Gränefjord 
koncerncontroller
Telefon: 0498-26 95 72
E-post: caroline.granefjord@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Styrmodell och övergripande mål.

Perspektiv

Styrmodellen har två perspektiv: samhälle och verksamhet. Perspektivet samhälle beskriver lite förenklat vad Region Gotland ska bidra med till utveckling av det gotländska samhället. I perspektivet verksamhet sätts mål utifrån att verksamheten ska bedrivas på ett effektivt sätt.