Kontakt

Kontakta kundtjänst (formulär)

Teknikförvaltningen
Besöksadress: Visborgallén 19
Postadress: 621 81 VISBY
Telefon: 0498-26 90 00
telefontid måndag-fredag 07.00-17.00
E-post: kundtjanst.teknikforvaltningen@gotland.se

Slamtömning
Beställning av slamtömning via mina sidor eller kontakta kundtjänst.
Om AKUT tömning önskas

Felanmälan vatten och avlopp
Vid fel på gata eller vatten- och avloppsledning i gata, ring växeln tel 0498-269000. Efter växelns stängning ring SOS alarm tel 0498-209030.

Chatt
Vår chatt är öppen helgfria vardagar 07.00-17.00.
I chatten kan du få svar på enklare frågor av våra kundtjänstmedarbetare.
Undvik att nämna känsliga personuppgifter i chatten.

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Slamtömning

Beställning av slamtömning via mina sidor eller kontakta kundtjänst, 0498-269000.

Om BRÅDSKANDE tömning önskas:
Vardagar 07:00-17:00 Kontakta kundtjänst
Övrig tid, journummer: 073-765 81 10 (endast röstsamtal, ej SMS)

OBS! Tilläggsavgift tillkommer, se gällande avfallstaxa.

Vid osäkerhet om var problemet är ska Region Gotland kontaktas.

Stopp i avloppet (gäller endast kommunalt avlopp)

Är det stopp i ditt kommunala avlopp skickar Region Gotland en spolbil som rensar avloppet och konstaterar var stoppet uppkommit. Är stoppet på Region Gotlands sida står regionen för samtliga kostnader för spolbilen. Om stoppet däremot är på kundsidan faktureras kunden kostnaden för spolbilen.

Mer information