Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ensamkommande barn och ungdomar

Varje år kommer barn och ungdomar utan medföljande förälder eller annan vårdnadshavare till Sverige för att ansöka om asyl, så kallade ensamkommande barn. Det är kommunerna som ansvarar för mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar. Ansvaret gäller både de barn och ungdomar som är asylsökande och de som har fått uppehållstillstånd.

Barn- och familjeenheten ansvarar för att bedöma barnets/ungdomens behov, utreda och besluta om insatser samt följa upp insatser.

Mer information om arbetet med ensamkommande barn och ungdomar