Kontakt

Regionstyrelseförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se

Veronica Hermann
Strateg folkhälsa och välfärd
Telefon: 0498-26 90 29
E-post: veronica.hermann@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Suicidprevention för asylsökande och nyanlända - temaseminarium från SKL

30 mars genomförde Sveriges kommuner och landsting, SKL en temadag kring suicidprevention kopplat till asylsökande och nyanlända. Dagen spelades in och på länken nedan kan du ta del av den.

 

Länk till inspelningen finns nedan och innehåller följande:

tid i inspelningen 0.17-1.07 Ullakarin Nyberg, psykiater föreläser om suicidprevention - konsten att rädda liv, tar bland annat upp suicid bland ensamkommande ungdomar

tid i inspelningen 1.19-1.38 Barnombudsmannen Fredrik Malmberg pratar om hälsa hos barn som flytt, utifrån rapporten "Barns röster". I slutet visas film från Rädda barnen som riktar sig till barn/ungdomar som flytt hit.

tid i inspelningen 1.39-1.42 Eva Harnesk, verksamhetsledare Rädda barnens stödlinje informerar om den.

tid i inspelningen 1.42-1.58 Maria Sundvall, psykiater Transkulturellt centrum Stockholm, föreläser om vårdens möte med asylsökande. Föreläsningen är intressant även för den som inte arbetar i vården.

tid i inspelningen 1.59-2.04 Jenny Thelander, Folkhälsomyndigheten berättar om deras uppdrag inom suicidprevention.

tid i inspelningen 2.04-2.17 Sven Bremberg, Folkhälsomyndigheten, föreläser om självmords som psykologiska olycksfall.

tid i inspelningen 3.13-4.02 Paneldiskusison om suicidprevention bland asylsökande och nyanlända.Ett innehållsrikt samtal om svåra situationer att hantera för medarbetare och om samarbete mellan verksamheter.

tid i inspelningen 4.05-4.35 Samtal om religion och livsåskådning mellan en psykolog, präst och en imam.

tid i inspelningen 4.37-4.51 Åsa Kastbom, överläkare på BUP i Linköping berättar om arbetet i Östergötland kring barn och unga asylsökande eller nyanlända som far lilla.

tid i inspelningen 4.52-5.04 Elisabeth Svedbom, Socialastyrelsen ger en bild om hur det är i socialtjänstens i samband med mottagandet av ensamkommande barn utifrån rapporten "Lägesrapport om situationen i socialtjänsten 2016-2017".