Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Living with Cultural Heritage

Living with Cultural Heritage, eller LiviHeri, är ett samarbetsprojekt mellan fyra världsarvsstäder i Östersjöregionen. Syftet med projektet är att bejaka och bibehålla levande världsarvsstäder – städer som det går att bo och verka i samtidigt som dess historiska värde värnas. Beskrivning följer på engelska.

The goal of the project Living with Cultural Heritage (LiviHeri) is to learn how to live, maintain and cherish a historical town while preserving its characteristic environment and liveability. The project builds on a joint interest based on the recognition of similarities and differences between the participating towns of Rauma (Finland), Visby (Sweden), Kuldiga and Aizpute (Latvia).

The project develops thematically joint tourist attractions based on cultural and natural resources as well as thematically and periodically joint tourist products. The participating towns will build joint platforms for communication in social media enhancing simultaneous activities, shared experiences and crowd-sourced innovations. The activities will be done via joint learning process with benchmarking visits, local activities and sharing the local skills and knowledge hand-by-hand in workshops as well as digitally in social media.

The project will produce three new joint tourist packages, two new tourist attractions and three new identification and awareness raising packages.

Lead partner: Rauma Town, Rauma, Finland

Project partners:

Find out more at the LiviHeri website 

 

European Regional Development Fund

 

Interreg Central Baltic -logo