Kontakt

Teknikförvaltningen
Sjukresor
621 81 VISBY
Tfn kundtjänst: 0498-26 90 00, knappval 5
E-post: kollektivtrafik@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Egenavgift för sjukresor

Beloppen gäller fr.o.m. 1 januari 2022
Typ av resa Ersättning Egenavgift
Busslinje och sjukreseturer Kostnaden för bussresa Ingen egenavgift
Buss med anslutningstaxi, dock minst 3 km till närmaste hållplats från bostaden Kostnaden för bussresa och anslutningstaxi Ingen egenavgift för buss, egenavgift för taxi 53 kr
Bussresa med anslutningsresa till närmaste busshållplats med egen bil på minst 12 km från bostaden Kostnaden för bussresa och 1,50 kr/km för resa med bil som överstiger 12 km Ingen egenavgift
Privat bil 1,50 kr/km för resa som överstiger 40 km 64 kr
Taxi/båtresa eller specialfordon för resor på Gotland samt utomläns sjukresor vid vård enligt vårdgarantin. Reskostnaden Egenavgift efter reslängdsintervall
1-7 km = 112 kr
8-15 km = 117  kr
16-27 km = 140 kr
över 27 km = 161 kr
Utomläns sjukresa (remiss) Kostnaden för resan 325 kr/enkelresa
Boende som patienten bokar själv i samband med riks- och regionvård 200 kr Ingen egenavgift