Kontakt

Pedagog Gotland
Johan Bard, redaktör och webbmaster
Tfn: 0498-26 49 41
E-post: johan.bard@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Pedagog Gotland

På vår webbsida Pedagog Gotland kan Gotlands pedagoger och skolledare dela med sig av sina kunskaper och tankar kring sitt uppdrag.

Syftet med Pedagog Gotland är att skapa ett forum och en arena stödjer det kollegiala lärandet. På Pedagog Gotland vill vi:

  • synliggöra kunskaper och erfarenheter som finns bland Gotlands pedagoger
  • synliggöra kurser, seminarier och föreläsningar för pedagoger
  • synliggöra olika skolutvecklingssatsningar på Gotland (t.ex. förstelärare, PRIO, nyanländas lärande, Matematiklyftet, Läslyftet, Jämställd skola, Kultur i skolan)
  • synliggöra aktuell forskning

Till Pedagog Gotland

 

Andra Pedagogsidor