Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Intresserad av avloppsslam som gödsling?

Du som är jordbrukare (salixodlare osv.) på Gotland har nu möjlighet att erhålla rötat avloppsslam utan kostnad från Region Gotlands REVAQ-certifierade reningsverk i Visby. Avloppsslammet kan användas som gödsel för spridning på jordbruksmark.

Om jag är intresserad av att erhålla slam från Region Gotland, hur gör jag?

Steg 1:
Räkna på hur mycket slam du behöver, samt plats och tid för spridning. Tänk på att det finns ämnen i slammet som kan begränsa givan, till exempel koppar. Om något begränsar givan kan man försöka att söka dispens hos länsstyrelsen.

Vill du veta vad som finns i slammet kan du trycka på produktbladet till höger. Där finns värden för uträkning av givan.

Steg 2:
Kontakta teknikförvaltningens kundtjänst på avloppsreningsverket i Visby.  Ett avtal mellan dig och reningsverket kommer behövas.

Steg 3:

Avtalsskrivning, skriv in vart, viktigt att platsen även visas på en skiftkarta, när och hur mycket slam som ska spridas.

När avtalet är skrivet så kan spridningen börja. En av Region Gotlands anlitade entreprenörer kör ut slammet och sprider det åt dig, utan extra kostnad!

Klart!

Övrig viktig information:

För att få sprida slam så behöver man inte ett speciellt tillstånd från regionens Enhet för miljö och hälsoskydd, men vid ett tillsynsbesök skall det kunna redogöras att slammet har hanterats enligt SNFS 1994:2, Naturvårdsverkets föreskrift om skydd för miljön, särskilt marken, när avloppsslam används i jordbruket.

Region Gotland har fått dispens från Naturvårdsverket om att överlåta rötat avloppsslam med hög kopparhalt, (ca 800-1500 mg/kgTS) för spridning på jordbruksmark och salixodlingar på Gotland. Dispensen gäller till 1 januari 2019.

Har du fler frågor eller funderingar kontakta:

Teknikförvaltningens kundtjänst 
Telefon: 0498-26 90 00 telefontid måndag-fredag 07:00-17:00
E-post: kundtjanst.teknikforvaltningen@gotland.se

Lär dig mer