Kontakt

Lövsta Resursenhet
Lövsta gård, Roma
622 54 Romakloster

Tfn: 073-973 46 32 

Rektor
Linda Ekedahl
Telefon: 073-7658431
E-post: linda.ekedahl@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lövsta Resursenhet

Lövsta Resursenhet har sina lokaler på Gotland Grönt Centrum. Verksamheten är integrerad i särskolans lokaler och  hälften av platserna är vikta för grundskoleelever medan den andra hälften är vikta för särskoleelever.

Det unika läget på Lövsta gård gör att kringliggande utemiljö med djurhållning och liknande kan utnyttjas. Detta har kunnat bidra till en bra inslussning i verksamheten. Vid inslussning av en ny elev läggs stort fokus på att skapa goda relationer med ett fåtal vuxna samt att följa ett eget individuellt schema.

Elevens skoldag och schema utgår i första hand från de egna intresseområdena för att sedan innehålla mer traditionella skolämnen. När eleven är redo introduceras fler vuxna, samvaro med andra elever och slutligen undervisning i mindre grupp innan det är dags för eleven att slussas ut från verksamheten.