Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ta kontakt med politiker

Du kan ta kontakt med ansvarig politiker för att till exempel lämna synpunkter och ställa frågor.

Region Gotland har listat kontaktinformation till samtliga politiker. I listan hittar du också respektive politikers partitillhörighet och vilket eller vilka politiska uppdrag som politikern har.
 

Kontaktinformation till politiker.