Kontakt

Paola Ciliberto
Chef för kulturenheten 
Telefon: 073-765 82 45
E-post: paola.ciliberto@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ungdomsrabatter

Flera olika kulturaktörer har rabatterade priser för ungdomar och studenter. 

Vi vill att fler unga ska ta del av kulturutbudet! Nedan finns länkar till olika kulturaktörer som har ungdomsrabatter. Om du som aktör har ett erbjudande, hör av dig via mail.

 

Ungdomsrabatter

Fenix Kulturhus anordnar kulturaktiviteter för unga 16-25 år. Allt är kostnadsfritt.

Folket Bio Visby har rabatterat pris för ungdomar upp till 26 år, studenter och arbetslösa.

Folkuniversitetet erbjuder 20 % för studenter upp till 26 år på vissa kurser.

Föreningen Stavgard har gratis inträde för ungdomar under 18 år.

Gotlands improvisationsteater ger rabatt för ungdomar under 20 år på inträde till Guldbockengalor samt 20 % för studerande och arbetslösa på kurser. 

Gotlands Museum ger ungdomar under 19 år fri entré till Fornsalen, Konstmuseet och museigårdarna.

Gotlandsmusiken erbjuder biljetter för halva priset till studerande 19-25 år. Kostnad upp till 18 år är max 100 kr. 

Hemse Ungfilmsstudio ger ungdomar rabatt på filmvisningar samt på terminskort för de från 15-25 år. 

Kulturföreningen Roxy har studeranderabatt på både medlemskap och inträden.

Kulturskolan har gratis entré eller rabatterat pris på alla sina evenemang.

Länsteatern Gotland erbjuder studenter med studielegitimation entré för 100 kr till samtliga evenemang. 

Sudrets Teaterförening har rabatt för studerande och ungdomar.

Visby internationella tonsättarcentrum och Musikaliska sällskapet har rabatterade biljetter för ungdomar. Musikstuderande har fri entré.