Kontakt

Patientförfrågningar

Tel: 0498 26 81 96, till sjuksköterskeexpeditionen efter kl.11.00

Besökstider
Besökstid är mellan kl. 15.00-19.00.
Länk till viktig information när du planerar besöka en närstående på en vårdavdelning

OBS! Det är inte tillåtet med blommor på avdelningen OBS!

Hitta hit

Visby lasarett
Hisshall A, plan 4
St Göransgatan 5, Visby

Bokstäverna A, B, C för de olika trapphusen/hisshallarna och siffran 2, 3 och 4 står för våningarna.

Enhetschef

Anna Åborg Gustafsson
Telefon: 0498-20 49 28
E-post: anna.aborg-gustafsson@gotland.se 
Observera att du aldrig ska skicka e-post med känslig information till oss. E-post lämpar sig bäst för frågor av allmän karaktär. Eftersom sekretess inte kan garanteras rekommenderar vi dig att kontakta oss via behandlingsplattformen (om du är i behandling) eller telefon.

Verksamhetschef
Joakim Bragd
Telefon: 0498-26 90 00 (vxl)

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Allmän internmedicinavdelning (AIM) A4

Antal vårdplatser: 12

Inför ditt besök hos oss till en närstående/anhörig

Besök sker på patientrummet för att minska risk för trängsel i korridorerna. Antalet besökare är begränsat till max två per patient åt gången. För patienter i tvåbäddsrum gäller att besök ej kan ske samtidigt utan andra lösningar som att möta närstående i dagrum eller utomhus får ombesörjas.

Besökstid

Besökstiden är mellan kl. 15.00-19.00.

Flera råd inför ditt besök på en vårdavdelning på Visby lasarett

Om oss
På avdelningen vårdas patienter med internmedicinska sjukdomar som bl.a. diabetes, njur-, lever- magtarmsjukdomar.

Här sker också utredningar på patienter med internmedicinska besvär.

På avdelningen arbetar olika professioner i team runt patienten och vården och omsorgen ges i samråd och med respekt för patientens självbestämmande och integritet.