Kontakt

Patientförfrågningar
Tel: 0498 26 81 96, till sjuksköterskeexpeditionen efter kl.11.00

Besökstider

Råd inför ditt besök på en vårdavdelning på Visby lasarett

Länk till viktig information när du planerar besöka en närstående på en vårdavdelning

OBS! Det är inte tillåtet med blommor på avdelningen OBS!

Hitta hit
Visby lasarett
Hisshall A, plan 4
St Göransgatan 5, Visby

Bokstäverna A, B, C för de olika trapphusen/hisshallarna och siffran 2, 3 och 4 står för våningarna.

Enhetschef
Anna Åborg Gustafsson
Telefon: 0498-20 49 28
E-post: anna.aborg-gustafsson@gotland.se

Verksamhetschef (tf)
Veronica Snoder
Telefon: 0498-26 90 00 (vxl)

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Allmän internmedicinavdelning (AIM) A4

Antal vårdplatser: 12

Inför ditt besök hos oss till en närstående/anhörig

Besök sker på patientrummet för att minska risk för trängsel i korridorerna. Antalet besökare är begränsat till max två per patient åt gången. För patienter i tvåbäddsrum gäller att besök ej kan ske samtidigt utan andra lösningar som att möta närstående i dagrum eller utomhus får ombesörjas.

Flera råd inför ditt besök på en vårdavdelning på Visby lasarett

Länk till viktig information när du planerar besöka en närstående på en vårdavdelning

Om oss
På avdelningen vårdas patienter med internmedicinska sjukdomar som bl.a. diabetes, njur-, lever- magtarmsjukdomar.

Här sker också utredningar på patienter med internmedicinska besvär.

På avdelningen arbetar olika professioner i team runt patienten och vården och omsorgen ges i samråd och med respekt för patientens självbestämmande och integritet.