Kontakt

Patientförfrågningar
Tel: 0498 26 81 96, till sjuksköterskeexpeditionen efter kl.11.00

Besöks- och telefontider
Besökstid på avdelningen är mellan kl. 13.00-19.00. Tag gärna kontakt med personal innan du går in på rummet. OBS! Det är inte tillåtet med blommor på avdelningen OBS!

Hitta hit
Visby lasarett
Hisshall A, plan 4
St Göransgatan 5, Visby

Bokstäverna A, B, C för de olika trapphusen/hisshallarna och siffran 2, 3 och 4 står för våningarna.

Enhetschef
Anna Åborg Gustafsson
Telefon: 0498-20 49 28
E-post: anna.aborg-gustafsson@gotland.se

Verksamhetschef (tf)
Veronica Snoder
Telefon: 0498-26 90 00 (vxl)

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Allmän internmedicinavdelning (AIM) A4

Antal vårdplatser: 12

Om oss
På avdelningen vårdas patienter med internmedicinska sjukdomar som bl.a. diabetes, njur-, lever- magtarmsjukdomar.

Här sker också utredningar på patienter med internmedicinska besvär.

På avdelningen arbetar olika professioner i team runt patienten och vården och omsorgen ges i samråd och med respekt för patientens självbestämmande och integritet.