Kontakt

Regionstyrelseförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se

Veronica Hermann
Strateg folkhälsa och välfärd
Telefon: 0498-26 90 29
E-post: veronica.hermann@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Första hjälpen till psykisk hälsa

Första hjälpen för psykisk hälsa, MHFA, är ett utbildningsprogram, riktat till allmänhet och arbetsliv.  Målet är att sprida kunskap på samma sätt som vid fysisk första-hjälpen.  Det handlar om att uppmärksamma tidiga signaler - och att ha kunskap att bemöta och stödja tills den drabbade fått professionell hjälp.

Idag vet många hur vi ger första hjälpen vid fysisk sjukdom. Med tanke på hur vanligt det är med psykisk ohälsa är sannolikheten större att träffa på en person med psykiska besvär än att hamna i en situation där man får användning av sina kunskaper i fysisk livräddning.

Utbildningen finns med inriktning på tre målgrupper: Vuxna samt grupper som arbetar eller möter barn och unga samt äldre. Utbildningstiden är mellan 12-14 timmar.

Deltagarna får lära sig om de vanligaste psykiatriska diagnosgrupperna och att stödja och uppmuntra en drabbad person tills ett tillfälligt kristillstånd är över eller tills personen fått lämplig professionell hjälp.

I slutet av 2016 utbildades 16 nya instruktörer på Gotland i Första hjälpen till psykisk hälsa.  Hittills har instruktörerna utbildat cirka 150 personer inom bla. socialtjänst, hälso- och sjukvård, kompetenscentrum, ideella organisationer, fackförbund och LRF (Lantbrukarnas riksförbund).

Sedan flera år ges regelbunden utbildning i MHFA med inriktning äldre inom socialförvaltningen.

Under våren 2018 planeras en utbildning för medarbetare inom akutsjukvård, ambulans, polis och räddningstjänst.

För frågor kontakta veronica.hermann@Gotland.se