Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Skolskjutsar

Möjligt att få åka med i skolskjutsen i mån av plats

Möjligheten att åka med i skolskjutsen på Gotland gäller skoldagar, dock inte lovdagar. Skolskjutsen stannar bara på platser och tider som gäller för skolskjutstrafiken. Enligt reglerna för skolskjutstrafik ska alla elever ha en sittplats och vara bältade. I de fall skolskjutsen är fullsatt kan busschauffören neka övriga åkande. Skolskjutsberättigade elever har förtur.

OBS tider är ca-tider och avvikelser kan förekomma. Om det bara är en elev som går på vid en hållplats och den eleven inte åker skolksjuts någon dag trafikerar inte skolskjusten den hållplatsen.

Detta är en försöksverksamhet. Taxan är densamma som i kollektivtrafiken för övrigt.

För frågor om tider och hållplatser kontakta den som står som kontaktperson för den skola skolskjutsen går till: