Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Skolskjutsar

Det är möjligt att avgiftsfritt få åka med i skolskjutsen i mån av plats.

Möjligheten att åka med i skolskjutsen på Gotland gäller skoldagar, dock inte lovdagar. Skolskjutsen stannar bara på platser och tider som gäller för skolskjutstrafiken. Enligt reglerna för skolskjutstrafik ska alla elever ha en sittplats och vara bältade. I de fall skolskjutsen är fullsatt kan busschauffören neka övriga åkande. Skolskjutsberättigade elever har förtur.

Observera att tiderna är ungefärliga, avvikelser kan förekomma. Om det bara är en elev som går på vid en hållplats och den eleven inte åker skolskjuts någon dag trafikerar inte skolskjutsen den hållplatsen.

Detta är en försöksverksamhet. Resan är avgiftsfri.

Mer information om skolskjutsar hittar du via följande länkar: