Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan

Kontakt

Stefan Persson
Avdelningschef regional utveckling och direktör för regional utveckling
Telefon: 0498-20 41 58
E-post: stefan.persson@gotland.se

Skicka oss gärna ett meddelande med dina synpunkter och funderingar på serviceutbud@gotland.se

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Säg vad du tycker

Kunskapsunderlag för Framtidens serviceutbud

Syftet med Region Gotlands strategi för ett långsiktigt hållbart serviceutbud är att skapa en helhetsbild av servicebehov, tillgänglighetskrav och befolkningsutveckling, samt identifiera åtgärder för att vidmakthålla ett hållbart serviceutbud för boende, besökare och företagare på ön utifrån de ekonomiska, sociala och miljömässiga förutsättningar som finns.

Det ekonomiska läge som Region Gotland befinner sig i ställer redan idag krav på förändringar av serviceutbudet. Även utmaningar att rekrytera behörig och kompetent personal innebär en trolig framtida förändring vad gäller arbetssättet. Inriktningen är att, trots kommande förändringar, bibehålla, och i möjligaste mån, stärka kvaliteten i de regionala tjänsterna.

I arbetet med att landsbygdssäkra resultatet ska de kommande förslagen sättas i relation till hur det påverkar möjligheten för gotlänningen att bo och ha sin arbetsplats där hen vill. Strategin för ett långsiktigt hållbart serviceutbud ska vara ett underlag för verksamheternas planeringsarbete och beaktas i arbetet med den kommande regionala utvecklingsstrategin.

Under arbetet med denna strategi har inriktningen varit att optimera balansen mellan de tre faktorerna; tillgänglighet i tid, kvalitet och kostnad. Det vill säga balansera vikten av attraktivitet (tillgänglighet i tid och kvalitet) och kostnad. En utgångspunkt är att få en effektiv verksamhet för skattebetalarnas pengar.
 

Vad händer nu?

Under 2017 har arbete pågått med att sammanställa alla åsikter, yttranden och remissvar som kommit in på det första underlaget. Dels från de öppna mötena med allmänheten, men även från de möten som hållits med utvecklingsbolag och företag runt om på Gotland. Vi har sammanfattat slutsatser och utmaningar inför den fortsatta processen med strategin.

Ett första förslag planeras att behandlas under RSAU den 17 januari 2018.

 

 

 

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På www.gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?