Kontakt

Tillståndsmyndigheten för alkohol och tobak, samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
E-post: alkoholtillstand@gotland.se

Plusgiro: 18 97 50-3
Bankgiro: 339-8328  
Märk betalning med "Ansvar: 1571"

Jörgen Wiss
Alkoholhandläggare
Telefon: 0498-26 96 23

Therese Stenbeck
Alkoholhandläggare
Telefon: 0498-26 32 26

Ulf Linnerhed
Alkoholhandläggare
Telefon: 0498-26 96 14

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ansvarsfull alkoholservering

Region Gotland håller varje år utbildning i ansvarsfull alkoholservering. Utbildningen ger kursdeltagaren kunskap om olika problem som kan uppstå vid alkoholintag och drogmissbruk på krogen och hur man kan hantera detta genom ett professionellt förhållningssätt.

Det finns en stark koppling mellan alkohol och våld och den kopplingen är större i länder där man har en berusningskultur, till exempel i Sverige. Region Gotland arbetar med metoden Ansvarsfull alkoholservering som syftar till att minska våld kopplat till alkoholservering på krogen. Arbetet görs genom ett aktivt arbete för att minska berusningsgraden inne på krogarna och att hindra alkoholservering till minderåriga.

En del i det arbetet är en årlig utbildning för personer som arbetar i miljöer där alkohol serveras. 
 

Om utbildningen

Utbildningen är två dagar lång och ger kursdeltagaren kunskap om olika problem som kan uppstå vid alkoholintag och drogmissbruk på krogen och hur man kan hantera detta genom ett professionellt förhållningssätt. En trevligare restaurangmiljö är samtidigt en attraktivare och trivsammare arbetsplats. Färre berusade och störande gäster skapar också en bättre miljö för de skötsamma gästerna, vilket för många visat sig vara mycket lönsamt.


Kursen riktar sig i första hand till serveringspersonal, men även krögare, ordningsvakter och entrévärdar har stor nytta av den. Enligt Region Gotlands riktlinjer för serveringstillstånd är det också ett villkor för de verksamheter som har öppet längre än till 01.00 att all serveringspersonal genomgått den. 
 

Utbildningen innehåller följande moment:

  • Konflikthantering
  • Alkohollagen/Nöjesrelaterat våld
  • Alkoholens medicinska effekter
  • Narkotikainformation
  • Skriftligt test

Om kursdeltagaren genomför utbildningen med godkänt resultat på det skriftliga testet får deltagaren ett diplom som kan bifogas till personens CV. Detta är en värdehandling vid anställning och ett gediget kompetensbevis.

 

Utbildningsdatum och anmälan

Region Gotland anordnar varje år denna tvådagarsutbildning i vecka 25. Behöver ni utbilda er eller er personal innan dess hänvisar vi er till Stockholms Stad och deras digitala utbildningar som sker via Zoom, ni hittar dessa i deras kurskatalog här: http://www.stad.org/sv/utbildningar-restaurang/ansvarsfull-alkoholservering

 

Om arbetet med ansvarsfull alkoholservering

Metoden utvecklades under åren 1995-2004 som en del inom det så kallade STAD-projektet (Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem) och har spridits av Folkhälsomyndigheten och länsstyrelserna till landets kommuner sedan 2004. Flera studier har visat att metoden minskar våld och att man genom samverkan, utbildning och krogtillsyn kan komma långt i både det alkohol- och våldsförebyggande arbetet. I dag är Ansvarsfull alkoholservering en del av många kommuners ordinarie verksamhet.