Kontakt

Tillståndsmyndigheten för alkohol och tobak, samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
E-post: alkoholtillstand@gotland.se

Plusgiro: 18 97 50-3
Bankgiro: 339-8328  
Märk betalning med "Ansvar: 1571"

Jörgen Wiss
Alkoholhandläggare
Telefon: 0498-26 96 23

Therese Stenbeck
Alkoholhandläggare
Telefon: 0498-26 32 26

Ulf Linnerhed
Alkoholhandläggare
Telefon: 0498-26 96 14

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Restaurangrapport

Innehavare av stadigvarande serveringstillstånd är skyldiga att lämna uppgifter om verksamhetens omsättning, en så kallad restaurangrapport. Restaurangrapporten avgör bland annat tillsynsavgiften för serveringen av alkohol. 

Uppgifterna i rapporten ska gälla perioden januari - december för året som gått, den perioden kallas för rapportåret. Uppgifterna i restaurangrapporten används av Region Gotland, Länsstyrelsen och Folkhälsomyndigheten för tillsyn, uppföljning och statistikbearbetning. Den ligger också till grund för verksamhetens årliga tillsynsavgift.

Så här går det till

Folkhälsomyndigheten skickar en förtryckt blankett med era uppgifter samt medföljande information till dig vid årsskiftet. Rapporten ska du fylla i och sedan skicka till oss på Tillståndsmyndigheten senast den 1 mars. Även om du inte haft någon verksamhet under året ska restaurangrapporten lämnas in. Har du inte haft någon verksamhet alls fyller du i noll (0) i alla kolumner och skriver under.

Om du lämnar in din rapport för sent får du en påminnelseavgift på 500 kronor per påbörjad fyraveckors period. Har rapporten inte inkommit inom åtta veckor, d.v.s. senast den 26 april 2021, tar vi ut den högsta taxan i avgift, 15 000 kronor.

Om du ändrar adress, anmäl det till oss direkt så slipper du riskera att få påminnelseavgift på restaurangrapporten och andra problem med serveringstillståndet.


Exempel på restaurangrapport.
 

Elektronisk restaurangrapport

Som ett alternativ till att skicka en pappersversion av restaurangrapporten kan du själv registrera restaurangrapporten via en webbregistrering med hjälp av dina inloggningsuppgifter.

Det är snabbt och smidigt och du gör det direkt på Folkhälsomyndighetens hemsida. Du får sedan en bekräftelse till den mailadress du angivit att den är registrerad. Dina inloggningsuppgifter finns uppe i det övre högra hörnet på din restaurangrapport. Om uppgifterna saknas måste du använda den blankett som vi skickar till dig. Region Gotland kan tyvärr inte dela ut några uppgifter för inloggning.

Om serveringen upphör under rapportåret

Om serveringen upphör under rapportåret ska du snarast lämna uppgifter till oss på Region Gotland efter att serveringsverksamheten upphört. Har du tappat bort din restaurangrapport kan du alltid kontakta oss för att få en ny.