Kontakt

Enhet livsmedel och alkoholtillstånd, samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
E-post: registrator-mbn@gotland.se

Livsmedelsinspektörer
Telefon: 0498-26 32 10
Telefontid vardagar klockan 09.00-12.00
E-post: sbflivsmedel@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Avgifter

Registreringsavgift

Du debiteras en avgift på 1250 kr för registrering av din livsmedelsanläggning.

Tillsyn- och kontrollavgift

Efter utförd kontroll tas en avgift ut och baseras på den faktiska, nedlagda tiden avrundat till varje påbörjad halvtimme.

I avgiften ingår följande:

  • inläsning av ärendet
  • kontakter med parter
  • samråd med experter och myndigheter
  • inspektioner
  • revisioner
  • provtagning och kontroller i övrigt
  • beredning i ärendet samt
  • föredragning och beslut i miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Årlig administrativ avgift

Den årliga administrativa avgiften är borttagen sen 1 januari 2019.

Gällande taxa

Ny timavgift från 2021

Från 1 januari 2021 är avgiften 1250 kronor per timme kontrolltid.

 

Läs gärna mer om Region Gotlands offentliga kontroll av livsmedel här.