Kontakt

Enhet livsmedel och alkoholtillstånd, samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
E-post: registrator-mbn@gotland.se

Livsmedelsinspektörer
Telefon: 0498-26 32 10
Telefontid vardagar klockan 09.00-12.00
E-post: sbflivsmedel@gotland.se

När du har kontakt med oss på Region Gotland innebär det att vi behandlar dina personuppgifter. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Avgifter

Registreringsavgift

Du debiteras en avgift på 1250 kr för registrering av din livsmedelsanläggning.

Tillsyn- och kontrollavgift

Efter utförd kontroll tas en avgift ut och baseras på den faktiska, nedlagda tiden avrundat till varje påbörjad halvtimme.

I avgiften ingår följande:

  • inläsning av ärendet
  • kontakter med parter
  • samråd med experter och myndigheter
  • inspektioner
  • revisioner
  • provtagning och kontroller i övrigt
  • beredning i ärendet samt
  • föredragning och beslut i miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Årlig administrativ avgift

Den årliga administrativa avgiften är borttagen sen 1 januari 2019.

Gällande taxa

Ny timavgift från 2021

Från 1 januari 2021 är avgiften 1250 kronor per timme kontrolltid.

 

Läs gärna mer om Region Gotlands offentliga kontroll av livsmedel här.