Kontakt

Regionstyrelseförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se   

 
Ronny Larsson
Avdelningschef
Telefon: 0498-26 94 07
E-post:  ronny.larsson01@gotland.se
 
Sven-Åke Håkansson
Enhetschef hjälpmedel och varuförsörjning
Telefon: 0498-26 94 06
E-post: sven-ake@hakansson@gotland.se
 
Leif Pettersson
Enhetschef vaktmästeri och transport
Telefon: 0498-26 80 50
E-post: leif.pettersson03@gotland.se
 
Sonny Westerlund
Enhetschef städområde 1
Telefon: 0498-26 85 08
E-post:  sonny.westerlund@gotland.se
 
Lena Stenström
Enhetschef städområde 2
Telefon: 0498-26 94 66
E-post:  lena.stenstrom@gotland.se
 
Ann-Chatrin Simander
Enhetschef städområde 3
Telefon: 0498-26 92 58
E-post:  ann-chatrin.simander@gotland.se
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Avdelningen för försörjning

Avdelningen ansvarar för fordonsfrågor, varuförsörjning, hjälpmedelsförsörjning,  städservice, transporter, vaktmästeri och bårhus.

Chef för avdelningen är Patrik Vesterlund. Avdelningen har fem enheter: hjälpmedel och varuförsörjning, vaktmästeri och transport, städområde 1, städområde 2 samt städområde 3.