Kontakt

Regionstyrelseförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se   

 
Josefine Jessen
Avdelningschef
Telefon: 0498-26 94 50
E-post:  josefine.jessen@gotland.se

Åsa Engdahl
Enhetschef köksområde 1
Telefon: 0498-26 94 68
E-post:  asa.engdahl@gotland.se
 
Sofie Leksäther
Enhetschef köksområde 2
Telefon: 0498-26 86 80
E-post:  sofie.leksather@gotland.se
 
Martina Kalmén
Enhetschef köksområde 3
Telefon: 0498-26 95 04
E-post:  martina.kalmen@gotland.se

Carina Andersson
Enhetschef köksområde 4
Telefon: 0498-26 94 57
E-post:  carina.andersson@gotland.se

Martin Magnusson
Enhetschef köksområde 5
Telefon: 0498-26 94 47
E-post:  martin.magnusson@gotland.se
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Avdelningen för måltid

Avdelning Måltid ansvarar för måltider inom förskola, grund- och gymnasieskola, äldreomsorg samt sjukvården. Vi har ca 140 medarbetare utspridda i 45 kök, från Öja i söder till Fårösund i norr. Varje dag producerar vi omkring 11 000 portioner mat till gotlänningarna! Vi arbetar utifrån följande riktlinjer:

Hållbara måltider 

Vi planerar, upphandlar, producerar och utvecklar med inriktningen att säsongsanpassa alla måltider och öka andelen vegetariska måltider, ekologiska och närproducerade livsmedel. Vi arbetar aktivt för att minska svinnet genom hela måltidsprocessen. 
 
Likvärdig kvalitet 
Med en gemensam grundmeny, god kommunikation, nära samarbete och rätt kompetens skapar vi goda förutsättningar för att måltiden som erbjuds är och upplevs vara likvärdig i kvalitet för alla matgäster. 
 
God och varierad mat 
Genom bred delaktighet, väl genomarbetade livsmedelsupphandlingar, menyer och recept skapar vi förutsättningar för att med rätt kompetens tillaga och servera mat som uppskattas av gästen.

Mat lagad från grunden och nära gästen 

Vi planerar och utvecklar för att öka matlagning från grunden i alla kök och för mottagningskök att tillaga potatis, varma grönsaker, råkost samt utföra kompletterande tillagning. 
 
Positiv måltidsmiljö 
Genom god kommunikation, nära samarbete och rätt kompetens arbetar vi för en positiv måltidsmiljö. Genom ett gott bemötande i lokaler som är trivsamt utformade och inredda bidrar vi till matlust och trivsel. 
 
Sänkta varmhållningstider 
Vi planerar, producerar, serverar, levererar, utvecklar och samarbetar för att sänka varmhållningstiderna genom hela måltidsprocessen.
 

Länkar