Kontakt

Regionstyrelseförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se   

 
Stefan Persson
Direktör för regional utveckling och avdelningschef
Telefon: 0498-20 41 58
E-post:  stefan.persson@gotland.se
 
Rikard von Zweigbergk
Beredskapschef
Telefon:  0498-26 91 59
E-post: 
rikard.vonzweigbergk@gotland.se
 
Johann Malmström
Enhetschef hållbar tillväxt
Telefon: 0498-26 95 95
E-post: johann.malmstrom@gotland.se
 
Stefaan De Maecker
Enhetschef social välfärd
Telefon: 0498-26 95 07
E-post:  stefaan.de-maecker@gotland.se
 
Anna Wejde
Enhetschef samhällsplanering
Telefon: 0498-26 95 12
E-post:  anna.wejde@gotland.se
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Avdelningen för regional utveckling

Avdelningen ansvarar för arbetet med hållbar regional utveckling i samverkan med lokala, regionala, nationella och internationella aktörer.

Avdelningen ansvarar strategisk planering och ledning av frågor som rör exempelvis infrastruktur, fysisk planering, exploatering kommunikationer, bostadsförsörjning, miljö, energi, internationella relationer, folkhälsa, jämställdhet, mänskliga rättigheter, integration, flyktingmottagande, regional kompetensförsörjning, näringslivsfrågor, mat- och livsmedel, regional tillväxt, projektfinansiering samt trygghet, kris och beredskap.

Chef för avdelningen är Stefan Persson som också är direktör för regional utveckling. Avdelningen har fyra enheter:

  • Social välfärd
  • Hållbar tillväxt
  • Samhällsplanering 
  • Beredskap och säkerhetsskydd