Kontakt

Regionstyrelseförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se   

 
Stefan Persson
Direktör för regional utveckling och avdelningschef
Telefon: 0498-20 41 58
E-post:  stefan.persson@gotland.se
 
Nils-Erik Selin
Enhetschef hållbar tillväxt
Telefon: 0498-26 91 55
E-post: nils-erik.selin@gotland.se
 
Stefaan De Maecker
Enhetschef social hållbarhet
Telefon: 0498-26 95 07
E-post:  stefaan.de-maecker@gotland.se
 
Anders Lindholm
Enhetschef samhällsplanering
Telefon: 0498-26 93 38
E-post: anders.lindholm@gotland.se
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Avdelningen för regional utveckling

Avdelningen ansvarar för näringslivsfrågor, regional tillväxt och fysisk planering och exploatering. 

Avdelningen ansvarar också för infrastruktur, kommunikationer och bostadsförsörjning, miljö, internationella relationer, folkhälsa, jämställdhet och mänskliga rättigheter, integration och flyktingmottagande, regional kompetensförsörjning samt trygghet, kris och beredskap.

Chef för avdelningen är Stefan Persson som också är direktör för regional utveckling. Avdelningen har tre enheter: social hållbarhet, samhällsplanering samt hållbar tillväxt.