Kontakt

Jonas Nilsson 
Ekostrateg
Telefon: 0498-26 92 50
E-post: jonas.nilsson@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Förstudien kring ny nationalpark på Gotland fortsätter

Området kring Bästeträsk på norra Gotland är unikt, inte bara nationellt utan även i ett europeiskt perspektiv. Förstudien som undersöker förutsättningarna för att bilda en nationalpark i området fortsätter under 2018 med en andra etapp. 

Bästeträskområdet finns sedan många år med i Sveriges nationalparksplan, som visar vilka naturområden i Sverige som är mest värdefulla och särskilt viktiga att skydda och bevara för kommande generationer.

Att bilda en nationalpark är en process som oftast tar många år. För Bästeträskområdet togs de första steget sommaren 2016, när Naturvårdsverket beslutade starta en förstudie.

Ett av syftena med en förstudie är att försöka fånga in alla synpunkter på hur området används idag och hur de människor och juridiska personer som på ett eller annat sätt är berörda av området ser på en eventuell framtida nationalpark. Många kommer därför bli kontaktade av Länsstyrelsen på Gotland, som utför arbetet på uppdrag av Naturvårdsverket. Även Havs- och vattenmyndigheten och Region Gotland deltar i förstudien.

Du kan givetvis själv ta kontakt med projektet genom att klicka på "kontakta projektet" till höger. I rutan finns också en länk till Länsstyrelsens projektwebb, liksom till Naturvårdsverket, där du kan läsa mer om hur det generella arbetet med att bilda en nationalpark går till.

Region Gotlands kontaktperson för förstudien är miljöstrateg Jonas Nilsson, se kontaktuppgifter i övre rutan till höger.