Kontakt

Projektledare
Region Gotland, teknikförvaltningen projektavdelningen
Tommy Grönström
Telefon: 0498-26 92 23
E-post: tommy.gronstrom@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Bräckvattenverket på södra Gotland

Bräckvattenverket kommer att säkra dricksvattenförsörjningen på södra Gotland och även avlasta dricksvattenförsörjningen norrut mot Visby. Det möjliggör ett mindre uttag av grundvatten, vilket är av mycket stor vikt för att uppnå en hållbar dricksvattenförsörjning på Gotland.

Vattensituationen på Gotland är allvarligt. Bräckvattenverket säkrar dricksvattenförsörjningen på södra Gotland och avlastar även dricksvattenförsörjningen norrut mot Visby. Verket möjliggör ett mindre uttag av grundvatten, vilket är av mycket stor vikt för att uppnå en hållbar dricksvattenförsörjning på Gotland. Dessutom blir risken mindre för att våra grundvattentäkter överutnyttjas.

Tekniska nämnden tog i november 2016 beslut om ett stopp för anslutningar till det allmänna vattenledningssystemet i flera socknar söder om Tofta, fram till dess att det nya bräckvattenverket är driftsatt och försörjer ledningsnätet med vatten.

Region Gotland genomförde projektet genom partnering med Nybergs Entreprenad AB. Intaget av råvatten till verket sker via en sjöförlagd intagsledning.

Dricksvattenproduktionen baseras på omvänd osmos (avsaltning).

Sjöledningar för att ta in råvatten kommer gå 1000-1500 meter ut från stranden. Det finns ingen kommersiell sjöfart och i området och kommande sjöförlagda ledningar kommer att vara en avsevärd distans från strandområden.