Kontakt

Utbildningsledare
Jörgen Benzler
Mobil: 070-447 78 92
E-post: jorgen.benzler@gotland.se

Studie- och yrkesvägledare
Inger Halvarsson 
Telefon: 0498-20 36 05
E-post:  inger.halvarsson@gotland.se
 

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Efter utbildningen

Det finns stort behov av tekniker på arbetsmarknaden

Syftet med en yrkeshögskoleutbildning som denna är att det finns ett uttryckligt arbetsmarknadsbehov. Idén bakom yrkeshögskolan är att snabbt kunna leverera kompetens som efterfrågas av arbetsgivare, i rätt mängd och på rätt plats.

Drift- och underhållstekniker behövs hos flera arbetsgivare på Gotland och i övriga Sverige. En del av den nuvarande yrkeskåren är äldre och går snart i pension. Att jobba som tekniker kräver idag en annorlunda teknisk kompetens än vad som krävts tidigare. 

Vill du veta mer om framtidsutsikterna inom yrkeskategorin: prata med någon av Kompetenscentrum Gotlands studie- och yrkesvägledare eller vår utbildningsansvarig. Klicka på Kontakt.

Läs mer om framtidsutsikterna här

Arbetsgivare och universitetet

I styrgruppen för utbildningens återfinns företag som Cementa, Nordkalk, Sweprod, Gotlands Slagteri och Region Gotlands teknikförvaltning. Utöver detta är det flera andra arbetsgivare på Gotland som deltar i utbildningen som LIA-företag. Det nära samarbete vi har med näringslivet påverkar innehållet i utbildningen och ger en god chans för dig som student att bygga upp dit eget kontaktnät. Uppsala universitet Campus Gotland finns med i styrgruppen och genomför utbildningens kvalitetskurs.