Kontakt

Utbildningsledare
Jörgen Benzler
Mobil: 070-447 78 92
E-post: jorgen.benzler@gotland.se

Studie- och yrkesvägledare
Inger Halvarsson 
Telefon: 0498-20 36 05
E-post:  inger.halvarsson@gotland.se
 

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Behörighet, urval och ansökan

Vem är behörig att söka - förkunskapskrav

Du ska ha en gymnasieexamen eller slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan eller motsvarande från vuxenstudier och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng eller en annan godkänd svensk eller utländsk utbildning som motsvarar något av ovanstående.

Du ska ha godkänt betyg i Matematik 2 (a, b eller c) eller Matematik B eller likande äldre matematikkurser. Du ska ha godkänt betyg i Fysik 1 eller Fysik A eller liknande äldre fysikkurser. Fysikbetyget kan ersättas med godkända betyg från utvalda kurser från gymnasieskolans yrkesprogram. I nuvarande gymnasieskola är det kurserna Fysik 1 eller Fysik 1b1 eller Praktisk ellära eller El- och verkstadsteknik (sjöfartsutbildningen) eller Elektromekanik och Mekatronik 1 (el- och energiprogrammet) eller Reparation av personbilar och lätta transportfordon (fordons- och transportprogrammet). Alternativt motsvarande kurser i äldre utbildningssystem.

Saknas något av detta har vi möjlighet att bedöma den reella kompetens du eventuellt har från annat håll och som kan räcka för tillträde till utbildningen. Kontakta utbildningsledaren om du vill fråga om detta.

Skaffa behörighet genom preparandutbildning

Om du saknar fullständig behörighet kan det finnas en möjlighet att läsa in den på Kompetenscentrum Gotland. Hör av dig till vår studie- och yrkesvägledare snarast.

För dig som inte är helt behörig planerar vi för en behörighetsgivande preparandutbildning i augusti där sökande kan läsa in kurser om man saknar godkänt betyg från en av de två kurserna som krävs för särskild behörighet. Då läses nödvändiga moment från den saknade kursen. Något gymnasiebetyg i den kursen ges ej. 

Urvalet

Om fler behöriga sökanden finns än antal platser (som är 20 stycken) sker urvalet utifrån dina gymnasiebetyg i svenska 1/A eller svenska som andraspråk, engelska 5/A och matematik 2 (a,b eller c)/B eller liknande kurser i äldre utbildningssystem.

Så här ansöker du

Ansökningstiden går ut 15 maj 2019. Det är dock inte möjligt att ansöka förrän tidigast den 2 mars 2019. Först då finns en länk här som vägleder dig i ansökningsförfarandet.