§ 113 Information

Utskrivet från: http://www.gotland.se/9339
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2003-04-28

§ 113
Information

Till handlingarna lades:

  • Ändring av gällande stödprocent för landsbygdsstöd
    (ks 2003-03-27, § 82).
  • Försäkringskassans årsredovisning för 2002.
  • Länsstyrelsens beslut 2003-04-03 om godkännande av kommun­fullmäktiges
    (kf § 51, 2003-02-17) förslag på ledamöter/ersättare i Viltvårdsnämnden.

Register

Register