§ 110 Interpellation. Hamnutredningen

Utskrivet från: http://www.gotland.se/9336
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2003-04-28

Kf § 110
Interpellation. Hamnutredningen

KS 2003/0142-55

Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell (s) besvarade interpellation av Hans-Åke Norrby (mp) om tidsplan för pågående hamnutredning och lämplig­heten av att rapport lämnas innan nytt inriktningsbeslut om en kongresshall fattas. Hans-Åke Norrby tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan.

Interpellation 2003-03-17

Interpellationssvar

Register

Register