§ 107 Interpellation. Bälten i skolbussar

Utskrivet från: http://www.gotland.se/9333
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2003-04-28

Kf § 107
Interpellation. Bälten i skolbussar

KS 2003/0140-62

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Brittis Benzler (v) besvarade interpellation av Lilian Edwards (m) om säkerheten för barn vid bussresor till och från förskolor och skolor. Lilian Edwards tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan. Anförande hölls även av Solveig Artsman (m).

Interpellation 2003-03-17

Interpellationssvar

Register

Register