§ 105 Interpellation. Ersättning till friskolor

Utskrivet från: http://www.gotland.se/9331
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2003-04-28

Kf § 105
Interpellation. Ersättning till friskolor

KS 2003/0139-60

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Brittis Benzler (v) besvarade interpellation av Solveig Artsman (m) om behandling och ekonomisk ersättning till friskolor och kooperativa eller privata förskolor. Solveig Artsman tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan.

Interpellation 2003-03-17

      Interpellationssvar

Register

Register