§ 104 Interpellationer. Nytt lönesystem

Utskrivet från: http://www.gotland.se/9330
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2003-04-28

Kf § 104
Interpellationer. Nytt lönesystem

KS 2003/0146 och 145-00

Ordföranden i styrelsen för konsult och service Anne Sthål-Moussa (s) besvarade interpellationer av Lars Wetterlund (s) och Torgny Lihnell (mp) om problem vid införande av nytt lönesystem i kommunen. Lars Wetterlund och Torgny Lihnell tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan. Anförande hölls också av Åke Svensson (s), Luis Barnes (v) och Inger Harlevi (m).

Interpellation 2003-03-17

Interpellationssvaren 

Register

Register