§ 103 Interpellation. Smärtlindring vid Visby lasarett

Utskrivet från: http://www.gotland.se/9329
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2003-04-28

Kf § 103
Interpellation. Smärtlindring vid Visby lasarett

KS 2003/0135-90

Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Åke Svensson (s) besvarade interpellation av Pär Stenegärd (c) om att tillgodose patienternas behov av smärtlindring vid Visby lasarett. Per Stenegärd tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan.

Interpellation 2003-03-17

Interpellationssvar

Register

Register