§ 99 Interpellation. Läkarförsörjning - avbruten upphandling av läkartjänster

Utskrivet från: http://www.gotland.se/9325
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2003-04-28

Kf § 99
Interpellation. Läkarförsörjning - avbruten upphandling av läkartjänster

KS 2003/0137-90

Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Åke Svensson (s) besvarade interpel­lation av Per-Olof Jacobsson (c) om aktiva åtgärder för att trygga läkarförsörj­ningen på Gotland samt om den avbrutna upphandlingen av läkartjänster. Per-Olof Jacobsson tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan.
Anföranden hölls även av Carina Lindberg (v) och Torgny Lihnell (mp).

Interpellation 2003-03-17

Interpellationssvar 

Register

Register