§ 98 Interpellation. Bojkott av s.k. hyrläkare

Utskrivet från: http://www.gotland.se/9324
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2003-04-28

Kf § 98
Interpellation. Bojkott av s.k. hyrläkare

KS 2003/0138-90
Kommunfullmäktige beslöt att bordlägga interpellationen till nästa sammanträde.

Register

Register