§ 97 Fyllnadsval. Lokala skattekontorets skattenämnd. Ledamöter

Utskrivet från: http://www.gotland.se/9323
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2003-04-28

Kf § 97
Fyllnadsval. Lokala skattekontorets skattenämnd. Ledamöter

Aino Hansson (s), 2002-03-30
Eva Fors´ (s), 2003-04-03 (avsägelse)
Leif Hellmans (s), 2003-04-07 (avsägelse)

 

Kommunfullmäktige skall utse nya ledamöter i lokala skattekontorets skattenämnd dels efter Aino Hansson (s) som ej är valbar p.g.a. hennes nämndemannaskap i länsrätten fr.o.m. 2003-01-01, dels efter Eva Fors (s) och Leif Hellman (s), som av sagt sig uppdragen.

Kommunfullmäktiges beslut 

  • Aino Hansson (s), Eva Fors (s) och Leif Hellman (s) befrias från sina uppdrag som ledamöter i lokala skattekontorets skattenämnd.
  • Till nya ledamöter i lokala skattekontorets skattenämnd t.o.m. 2006 års utgång utses:
    Jonny Hagberg (s), Klintegårda, Väskinde, 621 72 Visby
    Per-Åke Ekelöf (s), Hamnvägen 11 A, 620 10 Burgsvik
    Jan Lundgren (s), Fältgatan 13, 621 43 Visby

Register

Register