Närvaro

Utskrivet från: http://www.gotland.se/9313
Sidan uppdaterad: 2003-05-16

Beslutande ledamöter


Claes-Göran Nilsson (s)
Ingibjörg Sigurdsdottir (s)
Lilian Edwards (m)
Lars Thomsson (c)
Roy Hansson (m)
Jan Lundgren (s)

Åke Svensson (s), (kl. 13.00-18.05, §§ 88-104)

Hans Klintbom (c)
Barbro Ronsten (c)
Inger Harlevi (m)

Lena Celion (m), (kl. 13.00-15.55, §§ 88-92)

Göran Örtbrant (m)

Björn Jansson (s), (kl. 13.00-17.25, §§ 88-98)

Hans-Erik Svensson (s)
Christer Engelhardt (s)

Carina Grönhagen (s), (kl. 13.00-15.55, §§ 88-98)

Lilian Virgin (s)
Per-Olof Jacobsson (c)
Pär Stenegärd (c)
Gösta Hult (c)
Håkan Onsjö (m)
Ylva Simander (s)

Eric Martell (s), (kl. 13.00-17.35, §§ 88-100)

Anna Wickström (s)
Gerty Holmstedt (s)
Somar Al Naher (s)
Curt Broberg (c)
Stefan Nypelius (c)
Birgitta Eriksson (m)
Margareta Benneck (m)

Lena Palmborg-Karlsson (s), (kl. 13.00-18.05, §§ 88-104)

Anna Enström (s)
Marianne Gottlander (s)
Rose-Marie Stenbom (s)
Christer Mattsson (c)

Eva Gahnström (c), (kl. 17.00-19.00, §§ 95-117)

Solveig Artsman (m)
Göte Dygéus (m)
Hans-Åke Norrby (mp)
Roland Olofsson (s)
Leif Andreasson (s)
Lars Wetterlund (s)
Eleonore Hemström (s)
Per-Åke Ekelöf (s)
Bror Lindahl (fp)
Jan Lindell (fp)
Staffan Bergwall (m)
Heidi Plisch (mp)
Leif Dahlby (s)
Per-Erik And (s)
Torgny Landin (s)
Brittis Benzler (v)

Jennie Andersson (v), (kl. 13.00-18.40 §§ 88-111)

Eva Olsson (fp)
Gunnar Tinge (fp)
Yngve Andersson (kd)
Rut Smeds (kd)
Ann Enström (mp)
Torgny Lihnell (mp)
Carina Lindberg (v)
Roland Norbäck (v)

Bodil Rosengren (v), (kl. 13.00-18.20, §§ 88-106)

Luis Barnes (v)
Bengt Viberg (v) 

Tjänstgörande ersättare


Britt-Marie Klintström (c), (för Eva Nypelius)

Wera Svensson (s), (för Sonia Landin)

Bertil Eneqvist (s), (kl. 18.05-19.00, §§ 105-117, för Åke Svensson)

Lena Simonson (m), (kl. 15.55-19.00, §§ 93-117, för Lena Celion)

Mats Sundin (s), (kl. 17.25-19.00, §§ 99-117, för Björn Jansson)

Birgitta Johansson (s), (kl. 15.55-19.00, §§ 93-117, för Carina Grönhagen)

Åsa Larsson (c), (för Torsten Gislestam)

Evert Bäckström (s), (kl. 17.35-19.00, §§ 101-117, för Eric Martell)

Allan Olofsson (c), (för Maria Ahlsten)

Curt Redner (s), (kl. 18.05-19.00, §§ 105-117, för Lena Palmborg-Karlsson)

Juan-José Cassis (s), (kl. 13.00-18.05 §§ 88-104, för Christian Hammarström)

Ann-Marie Richardson (c), (kl. 13.00-16.45, §§ 88-94 delvis, för Eva Gahnström)

Nils Ronquist (kd), (för Mats E:son Hjort)

Kaj Boström (v), (kl. 18.20-19.00, §§ 112-117, för Jennie Andersson)

Therese Mangard (v), (för Elias Özyurt-Eldenblom)

Agneta Högstedt (v), (kl. 18.20-19.00, §§ 107-117, för Bodil Rosengren)

 


Icke tjänstgörande ersättare


Ivan Andersson (m)
Gunilla Bendelin (c)
Lars-Erik Benneck (m)
Per-Anders Croon (m)
Hanna Lenholm (s)
Lena Lind (s)
Carl-Henrik Lundborg (m)
Sven-Åke Malmberg (s)
Margareta Ronquist (kd)
Britt Ronsten (mp)
Johanna Stenström (s)
Maud Sundström (v)
Christer Söderlund (s)
Majvor Östergren (s)


Övriga närvarande


Bo Dahllöf, regiondirektör
Barbro Sjögren, kanslisekreterare
Per Lundin, stadssekreterare

Regionfullmäktiges protokoll

Tidigare protokoll