2003-04-28, §§ 88-117

Utskrivet från: http://www.gotland.se/9306
Regionfullmäktige
Protokoll från sammanträde 2003-04-28

Register

Register

Kommunfullmäktige 2003-04-28
Plats:
Teatersalongen i Föreningshuset Borgen, Visby
Tid: Kl 13.00-19.00

Anslag/Bevis
Datum för anslags uppsättande: 2003-05-12

Datum för anslags nedtagande: 2003-06-03