Kontakt

Madeleine Brown
Synpedagog
Tfn: 070-447 76 46
E-post: madeleine.brown@gotland.se

Postadress:
Region Gotland
Barn- och elevhälsan
Synpedagog Madeleine Brown
Visborgsallén 19 (Mästergatan 5C)
621 81 Visby

Besöksadress:
Mästergatan 5C
621 39 Visby

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Synpedagog

Barn- och elevhälsans synpedagog ansvarar för barn/elever med synskada.

Synpedagogen arbetar på rektors/förskolechefs uppdrag i samverkan med skolans/förskolans personal, elev/barn och föräldrar, för att underlätta och förbättra utvcklingsmöjligheterna inom skolan/förskolan för eleven/barnet.

Detta kan innebära:

  • Råd och stöd när det gäller planering, resursfördelning, utveckling och utvärdering av verksamheten för elever/barn med synskada
  • Planering av skolstart och fortlöpande utvärdering av skolgången.
  • Medverkan vid kartläggning av pedagogiska behov
  • Information, råd och pedagogisk handledning till personal