Kontakt

Peter Bloom
Näringslivsstrateg företagsstöd
Telefon: 0498-26 94 58
E-post: peter.bloom@gotland.se

Malena Bendelin
Näringslivsstrateg landsbygdsutveckling
Telefon: 0498-26 90 00 
E-post: malena.bendelin@gotland.se

Beata Afzelius
Näringslivsstrateg mat- och livsmedel
Telefon: 0498-26 90 06 
E-post: beata.afzelius@gotland.se

Mats Jansson
Näringslivsstrateg besöksnäring
Telefon: 0498-26 95 23
E-post: mats.jansson@gotland.se

Karin Winsnes
Näringslivsstrateg besöksnäring
Telefon: 0498-20 17 02
E-post: karin.winsnes@gotland.se

Lina Holmgren
Projektledare tillväxtprogram, regionalt tillväxtarbete
Telefon: 0498-26 90 92
E-post: lina.holmgren@gotland.se

Annette Glover
Projektsamordnare
Telefon: 0498-26 94 35
E-post: annette.glover@gotland.se

Petra Thunegard Gråberg
Näringslivs- och kompetensförsörjningsstrateg
Telefon: 0498-26 92 13
E-post: petra.thunegard-graberg@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Aktuella projekt

Här presenterar vi aktuella projekt inom Region Gotland.

Projektperiod: 2015-10-01 – 2018-12-31

Projektet Central Baltic Hansa inleddes i oktober 2015 och syftar till att återuppliva och stärka det gemensamma varumärket Hansan. Med detta vill vi visa att Hansan inte bara handlar om medeltida historia utan att det i allra högsta grad är ett levande historiskt arv.

Genom projektet kommer tre perspektiv att hållas, det lokala som bidrar till att utveckla befintliga attraktioner och göra dem kände för en bredare publik, det nationella som syftar till att föra städer och deras attraktioner samman för att stärka den nationella turistprodukten samt det internationella, vars syfte är utveckla gränsöverskridande paket.

Detta innebär att de deltagande städerna kommer att kunna ge mervärde till Hansaturismen i sin helhet och att konceptet i sin tur kommer att kunna överföras till andra Hansaregioner i Europa.

Projektets konkreta resultat kommer därför att vara:

  • Fler paketerade upplevelser,baserade på gränsöverskridande samarbeten.
  • Fler besökare på destinationerna.
  • En bidragande faktor till säsongförlängning, eftersom kulturturism i hög grad sker året runt.
  • En ökad ekonomisk aktivitet, med fler arbetstillfällen som följd.

I projektet deltar de lettiska städerna Cēsis, Koknese, Limbaži, Pārgauja Kuldīga, Valmiera och Vidzeme, de estniska städerna Viljandi och Pärnu samt Gotland, som genom Inspiration Gotland också är projektägare. Central Baltic-programmet finansierar projektet med 1 775 573 Euro, varav Region Gotland har beviljats 21 129 Euro.

 

För mer information kontakta Annette Glover, tel. 0498-269435