Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fastighetsförvaltningsavdelningen

2015 års Ekokommunpris gick till fastighetsförvaltningsavdelningen för deras energieffektiviseringar som spar både miljö och mångmiljonbelopp.

Fastighetsförvaltningsavdelningen på teknikförvaltningen får priset för att man lyckats med åtgärder som ger upp till 50-procentiga energibesparingar i byggnader och därmed sparar både miljön och mångmiljonbelopp. Motiveringen löd:
”Tack vare ett systematiskt arbete under många års tid, har Fastighetsförvaltningsavdelningen bidragit till att minska miljöbelastningen från Region Gotlands verksamheter. Genom att tidigt minimera användningen av fossila bränslen och satsa på biobränslen och energieffektivisering har man kunnat sänka både klimatbelastning och energiförbrukning i befintliga och nya byggnader, vilket sparat både miljö och pengar.”
 
Det är faktiskt andra gången avdelningen kammar hem Region Gotlands interna miljöpris. Förra gången var 2003.
- Ja, det är otroligt kul och stimulerande att vi får detta pris och för vårt långsiktiga arbete med miljön och effektiviseringar, sa Björn Sandqvist, en strålande glad avdelningschef när han direkt efter beslutet i regionstyrelsen blev uppvaktad av ekostrategen Jonas Nilsson.
 

Spara 8 miljoner per år

Fastighetsförvaltningsavdelningen arbetar mycket med dessa frågor. Under 2014 investerades exempelvis nästan 60 miljoner kronor i skolfastigheter varav cirka 40 miljoner kronor var underhållsåtgärder. Energibesparingen i de fastigheter som åtgärdats ligger normalt mellan 10 och 25 procent vilket motsvarar en återbetalningstid på investering på cirka tio år.
- När vi genomför energieffektiviseringarna försöker vi även åtgärda andra brister i fastigheterna genom planerat underhåll, berättade Johan Malmros, enhetschef på fastighetsförvaltningsavdelningen. Ett gott exempel är Tjelvarskolan i Visby som uppnått energibesparing på cirka 50 procent efter genomförda åtgärder och dessutom ett förbättrat inomhusklimat.
 
Ungefär åtta miljoner per år räknar avdelningen med att totalt kunna spara in jämfört med nu när alla åtgärder genomförts om några år. Dessutom minskas förstås miljöbelastningen avsevärt.
 

Två av tre från teknikförvaltningen

Förutom fastighetsförvaltningsavdelningen hade Kundtjänsten på teknikförvaltningen nominerats till priset för sitt arbete med att svara på frågor kring källsortering, avfallstaxor, avloppsrening och mycket annat från allmänheten. Dessutom hade Gotlands Folkhögskola, Hemse, som i flera år arbetat systematiskt för såväl ekologisk som social och ekonomisk hållbarhet, nominerats.