Kontakt

Hjälpmedelscentralen 
Besöksadress: Österbyväg 20, 621 41 Visby
Telefon: 0498-26 88 04
E-post: hjalpmedelscentralen@gotland.se
Observera att du aldrig ska skicka e-post med känslig information till oss. E-post lämpar sig bäst för frågor av allmän karaktär. Eftersom sekretess inte kan garanteras rekommenderar vi dig att kontakta oss via behandlingsplattformen (om du är i behandling) eller telefon.

Sven-Åke Håkansson
Enhetschef hjälpmedel och varuförsörjning
Tfn: 0498-26 94 06  
E-post: sven-ake.hakansson@gotland.se 
Observera att du aldrig ska skicka e-post med känslig information till oss. E-post lämpar sig bäst för frågor av allmän karaktär. Eftersom sekretess inte kan garanteras rekommenderar vi dig att kontakta oss via behandlingsplattformen (om du är i behandling) eller telefon.

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vanliga frågor

Anpassar Hjälpmedelscentralen även bostäder?

Nej, detta uppdrag ligger hos Region Gotlands bostadsanpassnings enhet.

Vad gör jag om mitt hjälpmedel blir stulet?

Stölden skall polisanmälas och kontakt skall tas med din förskrivare.

Hur får jag syn- och hörselhjälpmedel?

Syn- och hörselhjälpmedel förskrivs via Syncentralen och Hörselvården.

Kan jag som privatperson hyra hjälpmedel från Hjälpmedelscentralen?

Ja, utbudet är dock begränsat. Hemsjukvårdssäng, hjullyft och duschstol är exempel på hjälpmedel som går att hyra. Se Privathyra

Kan man köpa hjälpmedel på Hjälpmedelscentralen?

Nej, Hjälpmedelscentralen har idag ingen butik. 

Hur gör jag om mitt hjälpmedel går sönder på resa utomlands?

Brukaren betalar själv för eventuella reparationer utomlands och ansvarar för att reparationen är gjord i enlighet med tillverkarens anvisningar.

Reparationer som inte utförs enligt tillverkarens anvisningar och som leder till åverkan/skada på hjälpmedlet kan komma att belasta brukaren.

Hur gör jag om mitt hjälpmedel går sönder på resa i Sverige?

Inom Sverige kan man oftast få hjälp med akut reparation av sitt hjälpmedel på andra hjälpmedelscentraler. Man måste alltid kontakta den hjälpmedelscentral man tillhör i första hand. Den hjälpmedelscentralen, alternativt du själv, kontaktar sedan aktuell hjälpmedelscentral för att överlämna uppdraget. De uppgifter som behövs är ditt namn och personnummer, namnet på hjälpmedelscentralen du fått ditt hjälpmedel utlämnat av, fakturaadress och eventuellt uppdrags- eller ärendenummer.

Reparationer som inte utförs enligt tillverkarens anvisningar och som leder till åverkan/skada på hjälpmedlet kan komma att belasta brukaren.