Kontakt

Regionstyrelseförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se

Veronica Hermann
Strateg folkhälsa och välfärd
Telefon: 0498-26 90 29
E-post: veronica.hermann@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Statistik och uppföljning kring suicid

Nedan presenteras sammanställning av statistik om suicid och suicidförsök.  Här finns också en sammanställning av arbetet som gjorts för  inom Region Gotland, utifrån program för suicidprevention, 2015-2019