Kontakt

Mats Jansson
Näringslivsstrateg
Telefon: 0498-26 95 23
E-post: mats.jansson@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Gotland Open Cruise day 6 juni 2017

Mottagande av besökare

Region Gotland samarbetar med näringslivet för att utveckla Gotlands mottagning av besökare. 

Projekt Exportmognad inom kryssningskajprogrammet syftar till att främja samarbetet med näringslivet i det här arbetet. Som ett led i att kraftsamla inför den ökade turism som väntas i och med kryssningskajen har ett nätverk skapats: Gotland Cruise Network.

Gotland Cruise Network drivs av Gotlands Förenade Besöksnäring och syftet är att genom aktivt samarbete med alla relevanta aktörer inom besöksnäringen skapa förutsättningar för att utveckla Gotland till en ännu mer attraktiv och väl fungerande kryssningsdestination.

I nätverkets styrgrupp ingår förutom Gotlands förenade besöksnäring också Region Gotland, Inspiration Gotland och Copenhagen Malmö Port (CMP).